Strategie společnosti

Klíčové hodnoty společnosti Fidoma Reality s.r.o.

„Všechno je v mysli. Tady všechno začíná.“

Jaká je naše firemní vize?
Všechno je možné.

Jaký je náš cíl?
Naším cílem je přinést klientům do života více jistoty a klidu při nacházení jejich vysněného domova a investičních příležitostí.

Jaká je naše úspěšná definice?
Žít a pracovat dle našich klíčových hodnot.

Jaké jsou naše klíčové hodnoty?
Hlavní zásady jak společně pracujeme.

Kolik je klíčových hodnot?
8

Naše klíčové hodnoty:
1) Zaměření na klienta
2) Provozní dokonalost
3) Ambiciózní cíle
4) Zpětná vazba
5) Závazek k lidem
6) Pozitivní energie
7) Odpovědnost
8) Ziskovost

 

Význam jednotlivých klíčových hodnot

1) Zaměření na klienta

Klienty vnímáme stejně jako přátele, kteří přicházejí k nám domů. Všechna naše rozhodnutí a kroky jsou motivovány snahou, aby se s námi naši klienti cítili výborně.

2) Provozní dokonalost

Usilujeme o dokonalost. Děláme vše, co je potřeba k tomu, abychom byli lepší. Práci, kterou děláme, odvádíme minimálně na 100%.

3) Ambiciózní cíle

Věříme, že všechno je možné. Stanovujeme si ambiciózní cíle, dáváme najevo respekt a odměňujeme svědomitost a dlouhodobou spolupráci.

4) Zpětná vazba

Věříme v přímou a upřímnou zpětnou vazbu a vždy jsme připraveni ji přijmout, stejně jako ji komukoliv dát. V případě zpětné vazby jsme otevření nápadům a návrhům řešení.

5) Závazek k lidem

Věříme v pozitivní záměry našich lidí, podporujeme je a dáváme jim možnost růstu a odpovědnosti.

6) Pozitivní energie

Vedeme své týmy s pozitivní energií, umíme povzbudit ostatní, nemáme rádi, když něco nejde.

7) Odpovědnost

Děláme to, co říkáme. Jednáme jako vlastníci, je na nás spolehnutí.

8) Ziskovost

Zisk bereme jako nástroj k naplnění naší vize.

„Klíč k Vaší budoucnosti je v naší každodenní činnosti.“