Paní Frodlová mi v minulém roce pomohla s prodejem garáže a pronájmem bytu. V obou případech jsem byla velmi spokojená jak s časovými možnostmi schůzek, tak s místem jejich uskutečnění. V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout poradenství ohledně nájemců a kupujících, kteří ne vždy byli vhodnými kandidáty. Na základě postřehu paní Frodlové jsem nakonec vybrala správně.

Pokud bude příležitost k další spolupráci, tak znovu oslovím Fidomu a přímo paní Frodlovou, se kterou jsem byla nad míru spokojena a chtěla bych jí tímto poděkovat za čas a péči, kterou mi věnovala.

Eva S.